« terug

Jouw professionele dilemma's in een ander perspectief

door Hans Alma en Ivo Brughmans

Je werkt als leidinggevende of professional in bijvoorbeeld de zorgsector, het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven, de kunstensector, de dienstverlenende sector. Eigen aan je werk is dat je met complexe vraagstukken te maken krijgt waarin tegengestelde doelen, waarden of belangen spelen. Soms doen die zich voor als regelrechte dilemma’s, bijvoorbeeld: je wilt aandacht voor de klant voorop stellen, maar het werk wordt steeds meer bepaald door administratieve taken die op kwaliteitscontrole gericht zijn. Of voor jou staat de persoonlijke ontwikkeling van je leerlingen voorop, maar het onderwijssysteem is vooral gericht op het handhaven van algemene standaarden. Of je zet je in voor een duurzame bedrijfsvoering in een omgeving waar aandeelhouderswaarde de boventoon voert. Of je werkt aan het duurzaam inzetbaar houden van je medewerkers terwijl het aandeel van de 'flexibele schil' steeds groter wordt. Hoe kun je met dergelijk dilemma's omgaan?

Zijn er mogelijkheden om uit de patstelling van of-of denken te komen? Kunnen we deze ogenschijnlijke tegenstrijdige waarden op een hoger niveau met elkaar verbinden en zo tot creatieve en-en-oplossingen komen? Die mogelijkheden zijn er zeker en we gaan die samen met jou verkennen. Centraal staat een door jouzelf ingebracht professioneel dilemma, waaraan je wilt werken. Wij bieden je daartoe:

 • een conceptueel kader dat breed toepasbaar is, zowel in je professionele als in je persoonlijke ontwikkeling, en waarin de begrippen 'paradox' en 'verbeelding' centraal staan;
 • inzicht in je eigen dilemma door dit vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken;
 • feedback van cursusleiders en mede-cursisten in een veilige omgeving;
 • individuele coaching om je inzichten in praktijk te brengen.

Visie en aanpak

In professionele dilemma's schieten eenvoudige of-of-keuzes en rechtlijnige oplossingen te kort, evenals grijzige compromissen. In toenemende mate is er behoefte aan waardengedreven besluitvorming die recht doet aan complexiteit, diversiteit en duurzaamheid. Om dit te realiseren werken wij vanuit concrete kernvragen:

 • Hoe kun je als leidinggevende of professional een werkomgeving creëren waarin met zin, motivatie en betrokkenheid gewerkt kan worden aan gezamenlijke doelstellingen?
 • Hoe kun je op een creatieve wijze ogenschijnlijk tegengestelde doelen, perspectieven en werelden met elkaar verbinden?
 • Hoe kun je naargelang de specifieke situatie soepel schakelen tussen tegengestelde benaderingen om je doel te bereiken?

Nieuwsgierig over hoe dit er dan uitziet? In dit filmpje wordt al een tip van de sluier opgelicht.

Bovenstaande vragen vormen de inzet van onze interactieve presentaties rondom de concepten paradox en verbeelding, en van de workshops met op jouw situatie toegesneden oefeningen. In de individuele coachingsgesprekken wordt het geleerde in relatie gebracht tot het door jouzelf ingebrachte dilemma. Je krijgt letterlijk en figuurlijk materiaal om de inzichten toe te passen op jouw concrete situatie. Kunst en yoga tenslotte vormen bijkomende inspiratiebronnen die je op een andere manier leren kijken en reageren.

Kernkwaliteiten van onze manier van werken zijn: visie, verdieping, speelsheid, persoons- en praktijkgerichtheid, perspectiefwisseling en gerichtheid op de kwaliteit van relaties.

Programma

Vrijdag 17 november 
Ochtendprogramma

 • voorstelronde, uitleg werkwijze en presenteren eigen dilemma's door deelnemers
 • inleiding paradox en verbeelding in het omgaan met professionele dilemma's: wat is een professioneel dilemma? wat is paradox? wat is verbeelding?

Middagprogramma    

 • workshop Ivo Brughmans over de kracht van paradoxaal denken
 • begeleide intervisie door Ivo Brughmans/individuele coachingssessies (in parallel)
 • yoga als lijfelijke en-en ervaring

Avondprogramma

 • inleiding perspectiefwisseling en Visual Thinking Strategies (VTS)
 • ontmoeting met kunst
 • bespreking verbeelding en perspectiefwisseling in relatie tot eigen dilemma's

Zaterdag 18 november
Ochtendprogramma

 • 'landen': waar staat iedereen en wat is er nodig?
 • presentaties professionele dilemma's in maatschappelijk perspectief
 • concretisering naar door deelnemers ingebrachte dilemma's

Middagprogramma

 • begeleide intervisie door Ivo Brughmans/individuele coachingssessie (in parallel)
 • presentatie en bespreking van kerninzichten deelnemers rondom eigen professionele dilemma

Begeleiding

Hans Alma heeft sinds 1989 aan verschillende universiteiten (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden) gewerkt als cultuur- en religiepsycholoog, met een focus op zingeving en morele verbeelding. In 2003 werd zij aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht benoemd als hoogleraar psychologie en zingeving. Van 2007 tot 2012 was zij rector magnificus van deze universiteit. De deskundigheid die ze heeft verworven op het gebied van psychologie en zingeving en de bestuurservaring die ze als hoogleraar en rector heeft opgedaan, zet Hans in bij praktijkgerichte coaching en trainingen.

Ivo Brughmans is filosoof en managementconsultant gespecialiseerd in het herontwerpen en transformeren van dienstverlenende organisaties. Hij werkt vanuit Antwerpen en Utrecht en adviseert organisaties doorheen Europa. Al heel zijn leven is hij gefascineerd door paradoxen en het verbinden van tegenpolen. In zijn vorige boek ‘De kunst van het paradoxale leven’ (Lannoo, 2013) werkte hij het ‘en/en’-perspectief uit als een radicaal alternatief voor onze huidige manier van (samen)leven. In zijn nieuwe boek ‘Paradoxaal leiderschap’ (Boom, 2016) past hij dit ‘en/en’-denken toe op herkenbare organisatie- en managementvraagstukken. Ivo geeft over dit onderwerp workshops en inspiratiesessies.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor dit programma via de button 'Inschrijven'.