Zingeving

In ieder mens leeft het verlangen naar menswording, zelfrealisatie en naar goede verhoudingen tot de ander en de omgeving, ook in het werk. Bezinnen op grondslagen naar betekenisgeving en levensoriëntatie geeft het werk een diepere dimensie.

 

Hoe blijf je of wordt je meer mens in deze weerbarstige? Zaken als gastvrijheid, verhalen, je zintuigen aanspreken, de tijd hebben, in een goed ritme zitten, gemeenschapszin, ergens bij horen, humor en plezier. 

 

We geloven dat besluiten die vanuit de kern worden genomen, tot duurzamere resultaten leiden. Duurzame resultaten zullen op haar beurt tot meer tevredenheid leiden.