Persoonlijk leiderschap 

Wij geloven dat het innerlijk willen van elke medewerker de belangrijkste brandstof is van een organisatie. Vanuit een voelbare verbinding met wie je bent en wat belangrijk voor je is kun je jezelf duurzaam inzetten voor je organisatie. Wanneer deze verbinding dun is dan ligt uitputting of vervlakking op de loer. De stroom van buiten naar binnen komt vanzelf op je af. Aan de stroom van binnen naar buiten zul je bewust tijd en prioriteit moeten geven. Even stilstaan en weer bijtanken. Stilstaan bij wat voor jou wezenlijk is. Leren zien in welke patronen je verstrikt raakt die je doen wegdrijven van je lichtheid en plezier in het werk. Ons aanbod is erop gericht je daar bij te helpen. Dit kan individueel, door deel te nemen aan een van onze trainingen of workshops. Dit kan ook samen met je collega's, door in-company een maatwerktraject op te zetten. Samen een nieuwe toon zetten in de cultuur. Met elkaar tegengewicht geven aan de vaak doorgeslagen doe-en-ren-cultuur. Er komt zoveel plezier en energie vrij als collega's met elkaar ontdekken dat het ook anders kan. Dat ontmoeting, verbinding, diepgang mogelijk is op de werkvloer. We hopen dat steeds meer organisaties gaan ontdekken dat dit niet alleen goed is voor je mensen maar ook voor de resultaten en de klantbeleving. Klanten merken het meteen als mensen uit eigen kracht putten of op hun tenen lopen. We horen het graag wanneer we hierbij mogen helpen.