Roy
Jeroen

Elisabeth 

 

Roy Vranken

(06) 18 45 85 45
roy@zininwerk.nl

Jeroen Hendrikse

(06) 51 07 98 30
jeroen@zininwerk.nl

Elisabeth Bogaard

(06) 19 11 83 29
elisabeth@zininwerk.nl

Ik houd van diepgang, essentie, zinvol bezig zijn. Dit doe ik door trainingen, teamcoaching en persoonlijke begeleiding. Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond en ervaring in socio-technische organisatieverandering begrijp ik de taal van het bedrijfsleven. Waar ik goed in ben is om mensen te helpen weer in contact te komen met hun innerlijk kompas. Dit samen ontdekken  met directe collega’s en vruchtbaar maken in een werkcontext vind ik uitdagend en zinvol.

Opdrachtgevers kenmerken mijn stijl als kernachtig met rust en diepgang. Goed in het creëren van een veilige context waarin mensen zich uitgenodigd voelen om tevoorschijn te komen en de verbinding met anderen aan te gaan. 

 

Samen werking hebben, prikkelen en ontdekken. Verwonderd zijn over de wijze waarop mensen zijn, doen en in hun werk tot ontplooiing komen. Dit, naast openheid (een harts-woord wat mij betreft), bepaalt voor mij de grondtoon in mijn werk als (team- en organisatie-) coach, losmaker, in-bewegingbrenger en raadsman.

Zin ervaar ik in een gezamenlijk afstemmen van de bedoeling. De bedoeling van ieder van ons persoonlijk: onze kleur (als dat wat eigen is aan ieder van ons), ons talent, onze drijfveren. Maar ook de gezamenlijke bedoeling, als de ráison d’etre van het team of de organisatie waarmee we dingen maken, realiseren, in gang zetten. Hoe zuiverder afgestemd op zowel dat geluid van binnen uit als het geluid dat met en via anderen wil ontstaan, hoe groter de werking.

Als team(coach) en adviseur heb ik veel ervaring opgedaan rondom thema’s als verbinden & afstemmen, uitspreken & doen, talentontwikkeling & bezieling en maatwerkprogramma’s voor organisaties in transitie.


 

Ik werk graag in organisaties waar professionele groei hand in hand gaat met individuele koersbepaling. Zodat mensen hun individuele waarden en kwaliteiten op één lijn kunnen brengen met die van de organisatie, hun professie en hun gewenste toekomst. Mijn hart gaat ook uit naar het begeleiden van mensen met vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zingeving in loopbaan en leven. Mijn werk als coach / counselor combineer ik met mijn werk als trainer.

Ik ben gecertificeerd ZKM coach en studeerde geschiedenis en psychologie. Naast mijn studie volgde ik een yoga docentenopleiding en specialiseerde me in mindfulness (aandachtstraining) en stress-management. In mijn werk als coach en trainer brengt ik deze verschillende benaderingswijzen bij elkaar.