Organisatie-ontwikkeling

Hoe breng je een organsatie in beweging als verandering aan de orde is? Hoe raakt een organisatie collectief gemotiveerd door de nieuwe opgave die voor ze ligt? Hoe kun je als organisatie vernieuwen en innoveren zonder uit koers te raken?  Uitdagende vragen waar onze trainers en begeleiders dagelijks mee bezig zijn in tal van organisaties. Er bestaan geen eenduidige antwoorden en ook niet 1 aanpak voor dit soort vragen. Onze progamma's bieden vitale brandstof voor verandering. Kernbegrippen hierbij zijn: teamleren, duurzame ontwikkeling, waarderend leiderschap, professionele zelfsturing. 

Werken vanuit de bedoeling

Wat we zien bij succesvolle organisaties is dat zij consistent de bedoeling voorop zetten. De 'bedoeling' zoals deze organisaties die gebruiken, is geen missie en visie op papier en in de kast maar is het vertrekpunt van alles, wordt continu geladen en is voelbaar aanwezig door de hele organisatie heen. De bedoeling wordt “doorvoeld en doorademt” in alle aspecten van de organisatie. Er is veel aandacht voor de leefwereld en de zelfredzaamheid van de professionals wordt enorm gestimuleerd vanuit de gedachte dat mensen beter presteren wanneer ze zich betrokken en verantwoordelijk voelen. De systeemwereld is niet complex en dominant, maar eenvoudig en ondersteunend. De oplossingen in de systeemwereld blijven daarmee een middel en worden geen doel op zich. 


  bedoeling

Nieuwsgierig?

Leren doe je in de praktijk. Pak samen een concreet project op en laat dit hand in hand gaan met zelfonderzoek (leren door experimenteren). We komen graag vrijblijvend op gesprek om te delen wat wij inmiddels weten over leren (en) veranderen.