ZIN in werk

ZIN in werk werd in 1999 opgericht en is een initiatief van de fraters van de Congregatie van OnzeLieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Ons werk vindt zijn wortels in de tijdloze, universele waarden van de fraters:  broederschap, compassie en naastenliefde. Deze waarden zijn altijd het uitgangspunt geweest voor hun werk op plekken in de wereld waar barmhartigheid broodnodig was. De spiritualiteit die zij belichamen is er een van vieze handen en moddervoeten en daar nemen we graag een voorbeeld aan.

kloosterhotel ZIN

Thuisbasis van ZIN in werk is het oude fraterklooster in Vught, waar ook het kloosterhotel ZIN isgevestigd. De stijlvolle architectuur, de sfeervolle ruimtes, het prachtige park en de gastvrijheid, de geweldige keuken en de uitgebreide faciliteiten van het kloosterhotel maken dit tot een ideale plek om je blik te verruimen, je hoofd tot rust te brengen, je hart te luchten en je inzicht te verdiepen. Ook het kunstenaarsatelier en de aanwezigheid van de fraters, die op hetzelfde terrein in de Eleousa-communiteit wonen, hebben ervoor gezorgd dat dit een vruchtbare broedplaats is geworden voor ontmoeting, verbinding, verdieping en vernieuwing, een plek waar mensen in gesprek gaan over de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van werk, vernieuwing en duurzaamheid, persoonlijke inspiratie en het eigentijds vormgeven aan verschillende religieuze tradities.

Communiteit Eleousa

Op het landgoed is de fratercommuniteit Eleousa gevestigd. Zij levert een onmisbare bijdrage aan de gastvrijheid van ZIN. Dienende en gastvrije aanwezigheid zien zij als hun taak. Vanuit hun spiritualiteit van barmhartigheid en broederschap willen de fraters hieraan vorm en inhoud geven. Alle leden van de communiteit vervullen een belangrijke rol. Broeder Vincent Simonis is gastheer bij ZIN, Niek Hanckman verzorgt de ochtendmeditatie, Wim Verschuren is geestelijk vader en medeoprichter van ZIN, Lex van der Poel voert het secretariaat van de bezinningsprogramma’s, Sandra van der Zon denkt en doet mee waar mogelijk en Frans van Pinxteren is provinciaal overste.