Duurzame ontwikkeling

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen ZIN is gerelateerd aan de kernvraag, hoe het leven geleefd moet worden, hoe we zin kunnen geven aan ons bestaan, in het licht van de verantwoordelijkheid die we voor de ander hebben, nu én in de toekomst. 

Binnen elke organisatie is het MVO-beleid afhankelijk van de aard van de organisatie of zelf bedrijfsonderdeel. Binnen het HR-veld bv. is duurzame inzetbaarheid, met het oplopen van de pensioengerechtigde leeftijd, een belangrijk  onderwerp. Speciale aandacht hebben we voor het thema duurzaamheid en de voedselketen. In de duurzame productieketen van voedsel is veel winst te behalen. Vanwege onze 100% biologisch hebben we veel aandacht voor de ambachtelijke bereiding van voedsel. We kopen zoveel mogelijk in bij lokale bedrijven en passend bij het seizoen. Afval beperken we tot een minimum. De verbinding tussen puur eten en gezondheid is impliciet aanwezig.

 

Note: Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het verblijf op een duurzame locatie, waar relevante zaken onder de aandacht van de gasten worden gebracht, tot meer duurzaam gedrag zal leiden.Regelmatig verblijft in het Atelier op het landgoed een Artist in Residence. Kunst is van zichzelf gericht op duurzaamheid. De inzet van kunst  en de kunstenaarl kan een uitgelezen medium zijn voor bijeenkomsten, workshop en trainingen waar de deelnemers een nieuw perspecitief op zaken wil krijgen.