visie ZIN in werk

In ieder mens leeft het verlangen naar menswording, zelfrealisatie en naar goede verhoudingen tot de ander en de omgeving, ook in het werk. Bezinnen op grondslagen naar betekenisgeving en levensoriëntatie geeft het werk een diepere dimensie. We geloven dat besluiten die vanuit de kern worden genomen, tot duurzamere resultaten leiden. Duurzame resultaten zullen op haar beurt tot meer tevredenheid leiden.

Zingeving en “van betekenis zijn” zijn basisbestanddelen van het DNA van deze tijd. We willen weten wat de ZIN, de relevantie is van wat we doen, binnen de grotere context waarin alles met alles samenhangt. Leiderschap is niet meer iets van enkele voormannen of vrouwen. Iedereen die van binnenuit koers bepaalt, afgestemd op diepe waarden en principes, neemt verantwoordelijkheid voor het eigen geluk en dat van anderen.

Hoe blijf je of word je meer mens in deze weerbarstige? Zaken als gastvrijheid, verhalen, je zintuigen aanspreken, de tijd hebben, in een goed ritme zitten, gemeenschapszin, ergens bij horen, humor en plezier.